Aktuality

PREVENCIA A DIAGNOSTIKA CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

Konferencia sa uskutoční 29.04.2010 v Trenčíne. Prihlášku a ďalšie informácie tu.

29.04.2010 08:54

Zápisnica zo schôdze výboru - 2.3.2010

Zápisnicu zo schôdze výboru, konanej dňa 2.3.2010 si môžete pozriet na tejto stránke.

29.04.2010 08:53

Web spustený

Dnešným dňom bola spustená webová stránka sekcie mikrobiologických laborantov SSLAZ SLS. Prajeme príiemné surfovanie.

29.04.2010 08:30Odkazy

Slovenská lekárska spoločnosť

História

Slovenská lekárska spoločnosť, ako asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, je občianskym združením, bez participácie vládnych, politických či komerčných inštitúcii. Členskú základňu reprezentujú, tak lekári a iní odborníci s vysokoškolským vzdelaním, ako i zdravotnícki pracovníci so stredoškolským a vyšším vzdelaním (sestry, ošetrovateľky a technickí asistenti).

Slovenská lekárska spoločnosť má svoje tradície už v 19. storočí, kedy mladí študenti Lekárskej fakulty založili v roku 1833 Spoločnosť lékařsko-slowanskú, ako vzdelávací lekársky spolok. Nová tradícia sa rozvíja po vzniku Československej republiky, kedy vznikali prvé spolky lekárov a odborné lekárske spoločnosti, ktoré sa stali v roku 1969 organizačnými zložkami jednotnej Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Sekcia mikrobiologických laborantov je organizačnou zložkou SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve. Vznikla v roku 1972 na ustanovujúcej I.celoslovenskej konferencii mikrobiologických laborantov 26-27.októbra vo Vrátnej – Boboty , kde bol zvolený i výbor Sekcie mikrobiologických laborantov a to v zložení:

  • Irma Bujdáková – predseda
  • Viera Chlapíková – vedecký sekretár
  • Viera Šandulová – pokladník
  • Erika Klobušická
  • Erika Klemová
  • Jozef Melichar

Pod vedením tohto výboru Sekcia mikrobiologických laborantov neúnavne pracovala dlhé roky. Každoročne usporadúvala celoslovenské viacdňové konferencie s cieľom rozšírenia a prehĺbenia si svojich vedomostí a ako i odovzdania odborných skúseností, nadviazanie priateľstiev a odborných kontaktov. PhDr.I. Bujdáková sa stala zároveň predsedom Spoločnosti stredných zdravotníckych pracovníkov technických odborov a poriadala celoslovenské konferencie každé štyri roky pre všetky technické odbory.Túto záslužnú činnosť vykonávala do roku 2002, kedy odišla do dôchodku. Za jej neúnavnú činnosť sme jej doteraz nesmierne vďační. V roku 2004 sme PhDr.Bujdákovej odovzdali čestné členstvo SLS a čestný predseda Sekcie mikrobiologických laborantov i pani Vierka Chlapíková je čestným členom Sekcie mikrobiologických laborantov.

V decembri 2002 bol zvolený nový výbor , ktorý sa snaží od vtedy pokračovať v začatom diele ustanovujúceho výboru, Jeho cieľom je každoročne zorganizovať Celoslovenskú pracovnú konferenciu a snaží sa udržiavať pracovné kontakty i so Spoločnosťou mikrobiologických laborantov v ČR a jej dlhoročnou prezidentkou pani Márii Pánovou.

Veríme, že Sekcia mikrobiologických laborantov bude i naďalej spĺňať poslanie a jej činnosť bude uznávaná tak členskou základňou ako i ostatnou domácou i zahraničnou odbornou verejnosťou.