Aktuality

PREVENCIA A DIAGNOSTIKA CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

Konferencia sa uskutoční 29.04.2010 v Trenčíne. Prihlášku a ďalšie informácie tu.

29.04.2010 08:54

Zápisnica zo schôdze výboru - 2.3.2010

Zápisnicu zo schôdze výboru, konanej dňa 2.3.2010 si môžete pozriet na tejto stránke.

29.04.2010 08:53

Web spustený

Dnešným dňom bola spustená webová stránka sekcie mikrobiologických laborantov SSLAZ SLS. Prajeme príiemné surfovanie.

29.04.2010 08:30Odkazy

Slovenská lekárska spoločnosť

Články

Zápisnica zo schôdze výboru - 2.3.2010

Späť na zoznam článkov

Zápisnica zo schôdze výboru SSLAZ - sekcie mikrobiologických laborantov, konanej dňa 2.3.2010 v Bratislave.

Prítomní:
 - Kalinová Oľga
 - Mgr.Ofúkaná Alena
 - Cimplová Bibiana

Ospravedlnení:
 - Nagyová Mária
 - Kľučiarová Mária

Program:

 • Ad 1. - Informovanie o zasadnutí predsedov odborných sekcií SSLAZ, ktoré sa konalo 27.1.2010. zvolaného predsedníčkou p.Vierou Jeníkovou.
  - Zápisnicu z tohto zasadnutia prepošle p. Kalinová všetkým členom výboru.

 • Ad 2. - Prejednali sme účasť na Konferencii SSLAZ s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v Trenčíne 29.4.2010.
  - Pani Nagyová by sa zúčastnila za našu sekciu aktívne a ostatní členovia pasívne.
  - Dohodli sme sa, že pani Kalinová osloví dvoch sponzorov, či by nemohli finančne prispieť na túto konferenciu.
  - Aj ostatné členky prisľúbili osloviť sponzorov s prosbou o finančné príspevky pre našu sekciu.

 • Ad 3. - Prejednali sme povinnosť uskutočniť tento rok korešpondenčné voľby do výboru Sekcie mikrobiologických laborantov SSLAZ a prečítali pokyny pre jednokolové voľby od JUDr.Mistríkovej zo SLS.
  - V tejto súvislosti sme sa dohodli, že p. Kalinová napíše list pre všetkých členov sekcie
  - a spolu s pozvánkou na konferenciu zašleme poštou všetkým členom : vykoná Kalinová a Mgr.Ofúkaná.

V Bratislave 12.3.2010 
Zapísala: Kalinová Oľga